Главная
Главная
Главная
Главная
Сообщение
Карта сайта
  • pic1
  • pic1
  • pic1
Економічна та біологічна ефективність хімічних засобів захисту Назад

Сільськогосподарське виробництво ставить за мету вирощування екологічно чистої продукції та ефективний захист рослин для контролю шкідників. Згідно сучасних технологій та методів вирощування культур сільськогосподарського характеру для високих показників урожайності застосовують в більшій мірі хімічні засоби захисту рослин.

 

Правильне застосування хімічних препаратів являється складною справою, якщо зважати на надзвичайно великий список засобів захисту. Їх різноманітність вражає, як і сфера використання, особливості дії та вплив на корисні властивості рослин, людину та тварин.

 

Рівень продуктивності та врожайності в сільському господарстві напряму залежить від числа шкідників та хвороб. За даними ФАО сільське господарство по всьому світі втрачає близько третьої частини всього урожаю, тоді як за масового поширення мова йде про абсолютні втрати.

 

Саме тому важливе місце в питанням покращення кількості та якості урожаю посідає хімічний метод боротьби.

 

Сучасний асортимент хімічних препаратів

 

Склад та асортимент хімічних засобів захисту рослин якісно змінився за останні роки. Варто відмітити, що зменшилась їх токсичність та негативна дія на здоров’я людини та навколишнє середовище.

 

Говорячи про склад деяких хімічних препаратів варто наголосити про наявність препаративних форм, які являються органічними сполуками. При цьому хімічний метод характеризується фізіологічним механізмом.

 

Серед очевидних переваг не варто забувати про негативні сторони хімічних засобів:

 

забруднення навколишнього середовища та сільськогосподарських культур;

зростає хімічне навантаження на ґрунти;

негативний вплив на агробіоценоз;

знижується стійкість рослин до шкідливих організмів.

 

Інтегрований захист рослин

 

Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур примусили задуматися над новими формами захисту. При цьому хімічні методи ще не відкидаються повністю, а зменшується раціональність та частотність їх застосування.

 

Багато сучасних гібридних культур мають здатність інактивувати молекули гербіцидів. В той час бур’ян не має в своєму розпорядженні таких властивостей і тому припиняє ріст. В свою чергу не складає конкуренцію рослинам.


2014-09-26 11:06:54

Главная